Fødselshypnose: “Fødslen har potentiale til at være en emotionel, bevægende oplevelse”

Jordemoder Tove Kühl har udviklet en metode, hvor berøring og stille kommunikation er i centrum. Hun lærer kvinden at komme i kontakt med sin krop og at bruge selvhypnose til både at lindre, men i høj grad også til at styrke samarbejdet mellem mor og barn under fødslen

Hvorfor blev du jordemoder?

“Under min sidste graviditet oplevede jeg selv, at der ikke blev lyttet til mig. I uge 16 bad jeg om en scanning, fordi jeg undrede mig over, hvorfor min mave allerede var så stor. Det var først omkring uge 35, at det blev opdaget, at jeg faktisk skulle føde tvillinger. En scanningstekniker mente, at der var risiko for at moderkagen lå lavt, men det blev affejet af den ansvarshavende læge. Selve fødslen endte med et akut kejsersnit, fordi man fik løsnet moderkagen, der netop lå meget lavt, i et forsøg på at lave hindeløsning. Fra først til sidst oplevede jeg, at jeg ikke blev hørt. Så jeg tænkte, det her er ikke sådan, det skal være. Så må jeg blive jordemor og selv gøre noget ved det. Og det blev jeg.”

Hvilken slags jordemoder er du så blevet?

“Jeg er meget moderlig. Opmærksom, nærværende, respektfuld, støttende, kærlig og altid til rådighed. Og mine hænder er varme og healende. Det falder mig naturligt at være sådan, men det er også et meget vigtigt virkemiddel. Ved at være ekstremt moderlig overfor de gravide, er jeg selv et eksempel samtidig med, at kvinden fyldes op med en moderlighed og kærlighed, som hun kan give direkte videre til deres børn. Den gravide og fødende skal boostes med anerkendelse, nænsomhed og kærlighed indtil hun opdager, at hun kan stå på egne ben og være en kærlig og nænsom mor overfor sine egne børn.

Læs også

Tid til at tage fødslen tilbage 

Hvad går din metode ud på?

“Mit mål er, at enhver fødende bliver i stand til at tage det fulde ansvar for sig selv og sin krop, sin fødsel, og for en sund udvikling af relationer med sin partner og sit nye barn. Det handler om familiedannelse. Altså noget, som rækker langt ind i fremtiden for hele familien. 

For at det kan lykkes får de gravide en lang række trædesten, som de kan bruge i relation til deres individuelle og unikke barn, graviditet, fødsel, parforhold og familie. Så det er ikke én ting. Det er mange. Og det tager udgangspunkt i den enkelte kvindes og hendes partners ressourcer og lærer dem, hvordan de sammen kan komme frem til målet. 

Jeg har naturligt en meget hypnotisk stemme, og fandt ud af, at min måde at tale til kvinden og røre hende på, også i en fødsel som var kompliceret, kunne noget særligt. Jeg oplevede flere gange, at kvinder og nogle gange par, formåede at komme ind i deres helt egen verden. Dengang var jeg ikke klar over, at det her med at gå i trance, det kan man faktisk selv. Hvis man bare får lidt hjælp og lidt støtte. Senere fik jeg mere faglighed og teori bag min praktik, ved at studere og uddanne mig inden for hypnose.

Den metode, jeg arbejder med og som jeg selv har udviklet, kalder jeg “Touching Childbirth”. Navnet dækker over, hvor vigtig en rolle berøring spiller i forhold til at forløse fødslens potentiale til at blive en emotionel, bevægende oplevelse. Og at barnet selv har en afgørende plads som hovedpersonen i det hele. Derfor ”Childbirth” og ikke bare ”birth”. Men det skal der skabes plads til.”

Hvordan forgår et forløb hos dig?

“Hos mig lærer kvinden at bruge selvhypnose. Hun lærer, hvordan hun kan gå i trance, og gå ud af trancen igen. Og jeg repeterer det med hende, indtil jeg er sikker på, at hun mestrer det. 

Jeg lægger vægt på, at begge forældre lærer deres barn at kende. Det gør jeg bl.a. ved at vise dem, hvordan de med deres hænder selv kan mærke, hvordan barnet ligger i maven. Og hvordan barnet reagerer, når de fokuserer på det og når de rører ved maven og ved udefra kommende påvirkninger og ved mors sindstilstand. Jeg vil meget gerne hen til at mor anerkender sit barn som et selvstændigt subjekt. Et allerede selvstændigt individ med egne ressourcer og som en god samarbejdspartner, selvom det kan virke abstrakt. Det giver ejerskab over kroppen og en mulighed for at tolke fornemmelser og vide hvad der er normalt og hvad der skal reageres på.  Det er også basis for at kvinden kan skabe visualiseringer af sit barn og det der sker i hendes krop, når hun går i trance før og under fødslen, hvor hun har brug for at kunne følge med i processen og påvirke den positivt. 

Er_du_bange_for_at_føde_fødselsangst_
Læs også

Er du bange for at føde? 

Jeg bruger også tid på at tale om vores autonome nervesystem og forklarer, hvilke dele af systemerne som er mere aktivt i forskellige sammenhænge og hvordan de selv kan samarbejde med systemerne og processerne via hypnose og berøring. Når kvinden øver sig i at kommunikere med sin baby, vil barnet blive aktivt, når det mærker, at mor fokuserer på det. Et lille spark eller bevægelse, er normalt det første svar der kommer. Senere, når både mor og barn er mere øvede i at kommunikere, og når barnet er mere modent, kan der komme svar som billeder, ord eller følelser, som mor og barn deler. Alt hvad jeg lærer mine gravide familier har til formål at skabe ro omkring graviditet og fødsel.”

Hvordan er partnerens rolle hos dig?

“Et godt forarbejde betyder meget, for at parret i fællesskab er godt klædt på. At de ved, hvordan de skal støtte hinanden, hvilke arbejdsopgaver der er, og hvordan opgaverne fordeles. Efter fødslen i den travle tid som småbørnsfamilie, er det min erfaring, at det er vigtigt at far allerede har været på banen og at begge ved, at ansvaret løftes bedst, når det fordeles. Derfor kommer de i mine forløb meget på banen allerede undervejs i graviditeten og fødslen.  Jeg giver fædrene et kæmpe ansvar, og lærer dem, at det er dem, der skal stå for al kommunikation udadtil, så kvinden kan koncentrere sig om at føde. Det er dem, der skal være personalets kontaktperson og forklare, hvad de sammen har planlagt i forhold til fødslen. 

Shop

HONEY Face Oil • Nourishing botanical drops

520 kr

Jeg lærer partneren at bruge berøring på en måde, der stimulerer dannelsen af oxytocin hos kvinden. Det er en blid og nærværende måde at hjælpe kvinden med at skærme sig for udefrakommende støj, så hun tør at vende sig indad og møde sin krop, selvom der er smerter, og dermed understøtter trancearbejdet. Man kan også stimulere veerne, ved at bruge den her blide berøring. Derudover skal han være serviceminded. Han skal kunne se på hende, hvornår hun har brug for noget at spise og drikke. Hvornår hun har brug for tisse. Han skal være verdens mest ridderlige. Den rolle har de fleste mænd det sindssygt godt i. Det er vigtigt, at partneren ikke føler sig udenfor, men er en aktiv del af fødslen.”

Tekst Anne Niluka, Foto Aggi Angel

Meet’n’greet

Tove Kühl  har arbejdet som jordemoder i over 30 år og afholder fødselsforberende kurser i sin metode ”Touching Childbirth”.  Du kan læse mere om hende og metoden hér

Din kommentar

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort. Nødvendige felter er markeret med *