Sine Gerstenberg: Om at give vores børn tilliden til at coronakrisen var undtagelsen