”De allerstørste ting i vores liv sker i mødet med andre mennesker”