Monica Skovgaard: “Det er, som om at der er intet, jeg skal nå”