Marie Skall: “Man kan ikke det hele, og det accepterer jeg”

Cathrine Saks: “Saks Potts har været min baby i snart 10 år”