Marie Skall: “Man kan ikke det hele, og det accepterer jeg”