Michelle Kristensen: “Jeg tør stadigvæk ikke sige, at det er lykkedes”