Anna Reinholdt: “De første tre måneder var jeg meget depressiv”